Дотор мэдрэлийн эмчийн үзлэг, хэвтэн эмчлүүлэх тасаг

Эмч, мэргэжилтнүүд

П.Дэлгэрмаа
Тасгийн эрхлэгч-Мэдрэлийн эмч
Ш.Мягмаржамц
Дотрын эмч
С.Золжаргал
Дотрын эмч

Тасгийн үйл, ажиллагааны мэдээлэл

Дотор

 • Хоол боловсруулах замын эрхтний эмгэгүүд
 • Зүрх судасны эмгэгүүд
 • Үе хэрхийн эмгэгүүд
 • Уушиг амьсгалын замын эрхтний эмгэгүүдийн нарийн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ
 • Бөөр шээсний замын эмгэгүүд
 • Дотоод шүүрлийн булчирхайн эмгэгүүд
 •  Цусны эмгэгүүдийн дотрын ерөнхий мэргэжлийн тусламж үйлчилгээг үзүүлнэ
 • Элэгний хатуурал өөхжилтийн зэрэг тогтоох
 • Улаан хоолой, ходоод, гэдэсний дуран
 • Ясний сийрэгжилт хэмжих
 • Зүрхний цахилгаан бичлэг
 • Зүрхний хэт авиа
 • 24 цагийн зүрхний бичлэг
 • 24 цагийн даралт хэмжих зэрэг шинжилгээг хийнэ.

 

МЭДРЭЛ

 

 • Тархины харвалт, харвалтын үлдэц
 • Захын мэдрэлийн эмгэг
 • Мэдрэл сөнөрөлт өвчнүүд
 • Толгойн өвдөлт
 • Гэмтлийн дараах үлдэц
 • Уналт, таталт зэрэг өвчнүүдийн эмчилгээ оношилгооны тусламж үзүүлнэ.
 • Тархины цахилгаан бичлэг
 • Тархины судасны дублекс сонографи зэрэг шинжилгээг хийнэ.