Зүрх, Судасны Эмчийн үзлэг

Эмч, мэргэжилтнүүд

Ж.Батчимэг
Поликлиникийн тасаг, Урьдчилсан сэргийлэх үзлэгийн төвийн эрхлэгч, Зүрх судасны эмч
Ш.Батцэцэг
Зүрх судасны эмч

Тасгийн үйл, ажиллагааны мэдээлэл