103 Яаралтай түргэн тусламж 24/7

Эмч, мэргэжилтнүүд

Б.Батхуяг
Хүлээн авах яаралтай тусламжийн тасгийн эрхлэгч, Мэдээгүйжүүлэг эрчимт эмчилгээний эмч
Ц.Cундуй
Их эмч

Тасгийн үйл, ажиллагааны мэдээлэл

Мөнгөнгүүр эмнэлэг нь 24 цагийн туршид дуудлагаар эмнэлгийн яаралтай тусламж үзүүлэн ажиллаж байна.

103

  • Бүх төрлийн гэмтлийн дуудлага
  • Хүнд өвчин эмгэгтэй, хэвтрийн өвчтний тээвэрлэлт болон үзлэг шинжилгээнд хамруулах
  • Дуудлагаар шархны цэгцэлгээ хийх, оёдол тавих, гипс тавих гэх мэт ажилбарууд болон нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэг зөвөлгөө

 

Хүлээн авах яаралтай түргэн тусламж

  • Гэмтэл болон мэс заслын чиглэлийн 24 цагийн яаралтай тусламж
  • Амь тэнссэн үеийн яаралтай тусламж
  • Халдварт өвчний тусгаарлалт
  • Хүнд болон онош тодруулах өвчтний ажиглалт
  • Өдрийн эмчилгээ