103 Яаралтай түргэн тусламж 24/7

Мөнгөнгүүр эмнэлэг нь 24 цагийн туршид дуудлагаар эмнэлгийн яаралтай тусламж үзүүлэн ажиллаж байна.

103

  • Бүх төрлийн гэмтлийн дуудлага
  • Хүнд өвчин эмгэгтэй, хэвтрийн өвчтний тээвэрлэлт болон үзлэг шинжилгээнд хамруулах
  • Дуудлагаар шархны цэгцэлгээ хийх, оёдол тавих, гипс тавих гэх мэт ажилбарууд болон нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэг зөвөлгөө

 

Хүлээн авах яаралтай түргэн тусламж

  • Гэмтэл болон мэс заслын чиглэлийн 24 цагийн яаралтай тусламж
  • Амь тэнссэн үеийн яаралтай тусламж
  • Халдварт өвчний тусгаарлалт
  • Хүнд болон онош тодруулах өвчтний ажиглалт
  • Өдрийн эмчилгээ

 

 

 

 

Эмч, мэргэжилтнүүд