Төвлөрсөн ариутгал угаалгын тасаг

Эмч, мэргэжилтнүүд

Б.Баярмаа
Эрүүл, ахуйч, Тархвар судлаач эмч

Тасгийн үйл, ажиллагааны мэдээлэл