ВЭБ САЙТЫН ШИНЭЧЛЭЛ ХИЙГДЭЖ БАЙНА...

Эмэгтэйчүүдийн эмчийн үзлэг, эмэгтэйчүүдийн хавдрын мэс засал

Эмч, мэргэжилтнүүд

Э.Саранчулуун
Эмэгтэйчүүдийн мэс заслын эмч
Г.Байгальмаа
Эмэгтэйчүүдийн мэс заслын зөвлөх эмч
Б.Гандолгор
Эмэгтэйчүүдийн мэс заслын эмч

Тасгийн үйл, ажиллагааны мэдээлэл

  • Эмэгтэйчүүдийн хорт хавдрын оношилгоо, эмчилгээ
  • Эмэгтэйчүүдийн хоргүй хавдрын оношилгоо эмчилгээ
  • Эмэгтэйчүүдийн дурангийн мэс засал, оношилгоо
  • Умайн хөндийн дурангийн оношилгоо, эмчилгээ
  • Умайн хүзүүний эсийн шинжилгээ
  • Умайн хүзүүний эдийн шинжилгээ
  • Үтрээ-умайн хүзүүний дурангийн оношилгоо
  • Үтрээний наацын шинжилгээ
  • Эмэгтэйчүүдийн хавдраас урьдчилан сэргийлэлт, эрт үеийн оношилгоонууд
  • Үргүйдлийн оношилгоо