Эмэгтэйчүүдийн эмчийн үзлэг, эмэгтэйчүүдийн хавдрын мэс засал

  • Эмэгтэйчүүдийн хорт хавдрын оношилгоо, эмчилгээ
  • Эмэгтэйчүүдийн хоргүй хавдрын оношилгоо эмчилгээ
  • Эмэгтэйчүүдийн дурангийн мэс засал, оношилгоо
  • Умайн хөндийн дурангийн оношилгоо, эмчилгээ
  • Умайн хүзүүний эсийн шинжилгээ
  • Умайн хүзүүний эдийн шинжилгээ
  • Үтрээ-умайн хүзүүний дурангийн оношилгоо
  • Үтрээний наацын шинжилгээ
  • Эмэгтэйчүүдийн хавдраас урьдчилан сэргийлэлт, эрт үеийн оношилгоонууд
  • Үргүйдлийн оношилгоо

Эмч, мэргэжилтнүүд

Б.Гандолгор
Эмэгтэйчүүдийн мэс заслын эмч