Эмэгтэйчүүдийн эмчийн үзлэг, эмэгтэйчүүдийн хавдрын мэс засал

Эмч, мэргэжилтнүүд

Э.Саранчулуун
Эмэгтэйчүүдийн мэс заслын эмч
Г.Байгальмаа
Эмэгтэйчүүдийн мэс заслын зөвлөх эмч
Б.Гандолгор
Эмэгтэйчүүдийн мэс заслын эмч

Тасгийн үйл, ажиллагааны мэдээлэл

  • Эмэгтэйчүүдийн хорт хавдрын оношилгоо, эмчилгээ
  • Эмэгтэйчүүдийн хоргүй хавдрын оношилгоо эмчилгээ
  • Эмэгтэйчүүдийн дурангийн мэс засал, оношилгоо
  • Умайн хөндийн дурангийн оношилгоо, эмчилгээ
  • Умайн хүзүүний эсийн шинжилгээ
  • Умайн хүзүүний эдийн шинжилгээ
  • Үтрээ-умайн хүзүүний дурангийн оношилгоо
  • Үтрээний наацын шинжилгээ
  • Эмэгтэйчүүдийн хавдраас урьдчилан сэргийлэлт, эрт үеийн оношилгоонууд
  • Үргүйдлийн оношилгоо