Амбулаторийн өндөр өртөгтэй MRI, CT шинжилгээ хийлгэх тохиолдолд харъяаллын дүүргийн нэгтсэн эмнэлгээс эмнэлэг хооронд өвчтөн илгээх хуудас буюу 13а маягт авч ирэх./ Эмнэлэг хооронд өвчтөн илгээх хуудас буюу 13а маягтгүй ирсэн тохиолдолд үйлчлүүлэгч төлбөрийг 100% өөрөө төлхийг анхаарна уу