Багц шинжилгээ

Багц 1 (18-35 нас) Багц 2 (35-50 нас) Багц 3 (50+ нас)
Эрэгтэй Эмэгтэй Эрэгтэй Эмэгтэй Эрэгтэй Эмэгтэй
Эмчийн үзлэг зөвлөгөө
Урьдчилан сэргийлэхийн эмчийн үзлэг + + + + + +
Чих хамар хоолойн эмчийн үзлэг + + + +
Сэргээн засах эмчийн үзлэг + +
Эмэгтэйчүүдийн эмчийн үзлэг +
Нүдний эмчийн үзлэг + + + +
Биеийн ерөнхий индекс
Биеийн жингийн индекс + + + + + +
Артерийн даралт + + + + + +
Зүрхний хэм, захын цусанд 02 тодорхойлох + + + + + +
Булчингийн масс + +
Дотор өөхжилт + +
Лабораторийн шинжилгээ
Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ + + + + + +
Шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ + + + + + +
Элэгний үйл ажиллагаа - AST, ALT, T.Bill, GGT, ALP + +
Элэгний үйл ажиллагаа AST, ALT, GGT + + + +
Цөсний үйл ажиллагаа - ALP + + + +
Цөсний үйл ажиллагаа - T.Bill, ALP + +
Бөөрний үйл ажиллагаа - Creatinine + + + + + +
Хеликобактерийн шинжилгээ / Амьсгалаар - ОУ стандарт + + + +
Элэгний В вирус тодорхойлох / HBsAg + + + +
Элэгний C вирус тодорхойлох / Anti-HCV + + + +
Өөх тосны солилцоо / TG, T - CH + + + +
Витамин Д, Кальци + +
Үе мөчний шинжилгээ / ASLO, CRP, RF + +
Чихрийн шижин илрүүлэх - Өлөн үеийн сахар + + + + + +
Элэгний хавдрын маркер + +
Өндгөвчний хавдрын маркер +
Түрүү булчирхайн хавдрын маркер + +
Умайн хүзүүний эсийн шинжилгээ +
Үтрээний наацын шинжилгээ +
Багажийн шинжилгээ
Ясны сийрэгжилт + +
Зүрхний цахилгаан бичлэг + + + + + +
Хэвлийн эхо + + + + + +
Эмэгтэйчүүдийн эхо +
Түрүү булчирхайн эхо + +
Цээжний Рентген + + + +
Цээжний Рентген / Нурууны Рентген + +
Ходоодны дуран оношилгоо + + + +
Ууушигний багтаамж шалгах - Спирометр + +
150,000₮ 150,000₮ 290,000₮ 290,000₮ 510,000₮ 545,000₮