ЭМНЭЛГИЙН
ОНЛАЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

about
Цаг
авах

Та онлайнаар
урьдчилан
цаг авна

Цаг Захиалах
about
Яаралтай
түргэн тусламж

Та яаралтай түргэн
дуудах боломжтой

Холбогдох
about
Лабораторын
шинжилгээ

Та шинжилгээний цагаа
урьдчилан захиалж төлбөр
төлөх боломжтой

Цаг Захиалах
about
Эмчийн
Үзлэг

Та өөрт тохирох
эмч ээ сонгож, цаг
авах боломжтой

Эмч хайх

ЭМНЭЛГИЙН
ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ