Эмнэлзүйн нэгдсэн лаборатори 24/7

Эмч, мэргэжилтнүүд

Т.Должинсүрэн
Эмнэлзүйн нэгдсэн лабораторийн тасгийн эрхлэгч
Ц.Дагвасүрэн
Лабораторийн эмч
А.Цанжидмолом
Лабораторийн эмч

Тасгийн үйл, ажиллагааны мэдээлэл

Та Эмнэлзүйн Нэгдсэн Лабораторид дараах
шинжилгээнүүдийг өгөх боломжтой.

 lab1.jpg

Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ
Улаан эсийн тунах хурд / СОЭ
Цусны бүлэг, резус фактор / ABO
ЦУСНЫ БҮЛЭГНЭЛТИЙН ШИНЖИЛГЭЭ
Тромбины хугацаа / TT
Фибриноген / Fib
Протромбины хугацаа / PT
Зориуд идэвхжүүлсэн тробопластины / APPT

 lab2.jpg

ЭЛЭГНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА / БИОХИМИ
Асат / AST
Алат / ALT
Альбумин / ALB
Нийт уураг / T.Protein
Гаммаглутамилтрансфераза / GGT
Лактатдегидрогеназа / LDH
БӨӨРНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА / БИОХИМИ
Креатинин / Creatinine
Мочевен / BUN
Шээсний хүчил / UA
ӨӨХ ТОСНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА / БИОХИМИ
Холестерен / T.cholesterol
Трилицерид / TG
Их нягттай липопротейн / HDL
Бага нягттай липопротейн / LDL
НОЙР БУЛЧИРХАЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА / БИОХИМИ
Амилаза / Amylase
Сахар / Glucose
Липаза / Lipase
Шээсэнд амилаза / U-Amy
САХАР 3 САРЫН ДУНДАЖ / HBA1C
ЭРДЭС / БИОХИМИ
Төмөр / Fe
Кальци / Ca
Магни / Mg
ЭЛЕКТРОЛИТ / NA,K,CL
ЦӨСНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА / БИОХИМИ
Билирубин нийт / T.Bill
Билирубин шууд / D.Bill
Шүлтлэг фосфотаза / ALP

 lab3.jpg

ИММУНОЛОГИ
Элэгний вирусийн маркер
Бамбайн шинжилгээ
Хавдрын маркер
Хеликобактер
Тэмбүү
Бэлгийн замын халдвар
Үе мөчний шинжилгээ / Тоогоор
Ферритин / Ferritin
Anti - CCP
Procalcitonin / Үжлийн маркер

 lab4.jpg

ШЭЭСНИЙ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ШИНЖИЛГЭЭ
Шээсний ерөнхий шинжилгээ
БАКТЕРИОЛОГИЙН ШИНЖИЛГЭЭ
Шээсний нян судлалын шинжилгээ
Шархны арчдасын нян судлалын шинжилээ
Хамар / Нян судлалын шинжилгээ
Залгиур / Нян судлалын шинжилгээ
Цэр / Нян судлалын шинжилгээ
Хэвлийн шингэн / Нян судлалын шинжилгээ
Плеврийн шингэн / Нян судлалын шинжилгээ
Үений шингэн / Нян судлалын шинжилгээ
Тархи нугасны шингэнд эмгэг төрөгч илрүүлэх
Цусны ариун чанарын шинжилгээ
Цагаан хорхойн шинжилгээ

 lab5.jpg

ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХАРИУ ДАХИН ХЭВЛЭХ
МОЛЕКУЛ БИОЛОГИ
HDV RNA / Д вирус тоолох
HCV RNA / C вирусийн идэвхжил
HBV DNA / В вирусийн идэвхжил
ЦУСНЫ ХУВИЙН ТОХИРОО
БИЕИЙН ШИНГЭНИЙ ШИНЖИЛГЭЭ
КОВИД PCR ШИНЖИЛГЭЭ
COVID-19 Ag
SARS-COV-2 Ig G