Тоглой Должинсүрэн

Эмнэлзүйн нэгдсэн лабораторийн тасгийн эрхлэгч
Мэргэжлийн зэрэг:
  • Ахлах зэрэг
Боловсролын зэрэг:
  • Магистр
Шагнал:
  • ЭМЯ-ны жуух бичиг
  • Эрүүлийг хамгаалахын тэргүүний ажилтан