Тоглой Должинсүрэн

Клиник лабораторийн тасгийн эрхлэгч
Мэргэжлийн зэрэг:
  • Ахлах зэрэг
Боловсролын зэрэг:
  • Магистр