Зүрх, Судасны мэс засал

Эмч, мэргэжилтнүүд

М.Амгаланбаатар
Зүрх, судасны мэс заслын эмч
Л.Алтантулга
Зүрх, судасны мэс заслын эмч
Х.Пүрэвсүрэн
Судасны мэс заслын эмч

Тасгийн үйл, ажиллагааны мэдээлэл

 • Дээд ба доод мөчдийн өнгөц болон гүний венийн судасны эмгэгийн хэт авиан оношилгоо
 • Дээд ба доод мөчдийн Артерийн судасны эмгэгийн хэт авиан оношилгоо
 • Дөрвөн мөчдийн артерийн цусан хангамж үнэлэх шагай-бугалганы индекс (ABINDEX) оношилгоо
 • Зүрхний цахилгаан бичлэг
 • Зүрх Судасны мэс заслын эмчийн үзлэг

Мэс засал болон ажилбар:

 • Доод мөчдийн бичил венийн судасны өргөсөлийг Лазераар шарах
 • Доод мөчдийн өнгөц венийн гогцоонуудад судас хатаах тариа хийх
 • Судасны бичил мэс засал
 • Дээд болон доод мөчдийн судаслаг хавдар боох мэс засал
 • Доод мөчдийн өргөссөн өнгөц венийн судсанд Лазерын мэс засал
 • Доод мөчдийн өргөссөн өнгөц венийн судсанд Стандар мэс засал
 • Дээд болон доод мөчдийн артерийн нарийсал бөглөрөлд судас залгах мэс засал
 • Хүзүүний болон бүсэлхийн симпатик мэдрэлийг дурангаар түлэх мэс засал