Статистик

Эмч, мэргэжилтнүүд

Ц.Өлзийдэлгэр
Статистикч Их эмч
Т.Амарбаясгалан
Статистикч эмч

Тасгийн үйл, ажиллагааны мэдээлэл