Эм зүйн алба

Эмч, мэргэжилтнүүд

Д.Лхамаахүү
Эм зүйн албаны дарга
Т.Одчимэг
Эм зүйч
Д.Болор
Эм зүйч

Тасгийн үйл, ажиллагааны мэдээлэл