Эм зүйн алба

Эмч, мэргэжилтнүүд

Т.Одчимэг
Эм зүйч
Д.Лхамаахүү
Эм зүйн албаны дарга
Д.Болор
Эм зүйч

Тасгийн үйл, ажиллагааны мэдээлэл