Гэмтэл согогийн эмчийн үзлэг, мэс засал, хэвтэн эмчлүүлэх 24/7

Эмч, мэргэжилтнүүд

А.Алтан-Од
ГСМЗТ-ийн эрхлэгч
Ө.Хашхүү
Гэмтэл согогийн мэс заслын зөвлөх эмч
Д.Баяржаргал
ГСМЗ-ын эмч
Л.Дашдэлэг
ГСМЗ-ын эмч

Тасгийн үйл, ажиллагааны мэдээлэл

 • Ердийн болон засалттай гипс
 • Бүх төрлийн боолт
 • Шарх цэгцэлгээ
 • Шархны оёдол
 • Мөчдийн хугарал мултралыг эвийн аргаар эмчлэх
 • Шөрмөс залгах
 • Мөчдийн хугарал мултрал согогийн мэс засал
 • Өвдөг түнхний хиймэл үе суулгах
 • Үений бүх төрлийн мэс засал
 • Үений дурангийн мэс засал /шөрмөс холбоосыг өөрийн болон хиймэл шөрмөсөөр орлуулах/
 • Тархи нурууны мэс засал
 • Ясны дутмагшлийг хиймэл ясаар нөхөх
 • Гар сарвуу жижиг үений мэс засал
 • Арьс нөхөх