Адилбиш Алтан-Од

ГСМЗТ-ийн эрхлэгч
Шагнал:
  • ЭМЯ-ны жуух бичиг
  • ЭХТэргүүний ажилтан