ВЭБ САЙТЫН ШИНЭЧЛЭЛ ХИЙГДЭЖ БАЙНА...

Мэдээгүйжүүлэг, Эрчимт эмчилгээний тасаг

Эмч, мэргэжилтнүүд

Э.Хулан
Мэдээгүйжүүлгийн эмч
Т.Отгонбаяр
Мэдээгүйжүүлэг эрчимт эмчилгээний эмч
Н.Эрдэнээ
Мэдээгүйжүүлэг эрчимт эмчилгээний тасгийн эрхлэгч

Тасгийн үйл, ажиллагааны мэдээлэл

1. Мэдээгүйжүүлгийн тусламж

 • Төлөвлөгөөт, яаралтай мэс заслын үеийн болон амбулаторийн оношилгоо, шинжилгээ, ажилбарын үеийн мэдээгүйжүүлэгийн тусламж үйлчилгээг хүүхэд болон насанд хүрэгчдэд үзүүлдэг.
 • Ерөнхий мэс засал
 • Гэмтлийн мэс засал
 • Эмэгтэйчүүдийн мэс засал
 • Эрүү нүүрний мэс засал
 • Чих хамар хоолойн мэс засал
 • Судасны мэс засал
 • Амбулаторийн оношилгоо, эмчилгээ

 

2. Эрчимт эмчилгээний тусламж

 • Эрчимт эмчилгээний тусламж шаардагдсан хүнд өвчтөнүүдэд эрчимт эмчилгээ, амь тэнссэн үеийн тусламж үйлчилгээг мэргэшсэн багаар үзүүлж байна.
 • Бүх төрлийн мэс заслын үеийн мэдээгүйжүүлэг
 • Бүх төрлийн унтуулгатай шинжилгээ
 • Өвдөлтийн менежмент
 • Хөнгөвчлөх эмчилгээ
 • Эрчимт эмчилгээ амилуулах лавшруулсан тусламж