Пүрэв Дэлгэрмаа

Тасгийн эрхлэгч-Мэдрэлийн эмч
Мэргэжлийн зэрэг:
  • Ахлах зэрэг
  • Тэргүүлэх
Боловсролын зэрэг:
  • Магистр
  • Клиникийн профессор
Шагнал:
  • ЭМЯ-ны жуух бичиг