blog

Олон улсын сувилагчдын баярыг угтан Этүгэн их сургуулиас санаачлан зохион байгуулсан "Багш шавийн ур чадвар"-ийн тэмцээнд Мөнгөн гүүр эмнэлэг оролцлоо.

Олон улсын сувилагчдын баярыг угтан Этүгэн их сургуулиас санаачлан зохион байгуулсан "Багш шавийн ур чадвар"-ийн тэмцээнд Мөнгөн гүүр эмнэлэг оролцлоо.
Тэмцээнд Этүгэн их сургуультай багш шавийн гэрээ байгуулсан эмнэлгүүд болох:
-Мөнгөн гүүр эмнэлэг
-Дөрөвдүгээр эмнэлэг
-Чингэлтэй дүүргийн нэгдсэн эмнэлгүүд хамрагдав.
Энэхүү тэмцээн нь багш шавийн гэрээ байгуулан ажилладаг эмнэлэг, сургуулиудын дунд анх удаа зохион байгуулагдаж байгаагаараа онцлогтой юм.