blog

"Олон улсын Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн өдөр"-г тохиолдуулан тусламж үйлчилгээ үзүүлэх сайн дурын ажлыг амжилттай зохион байгууллаа

Ээлжит нийгмийн хариуцлагын ажлын хүрээнд "Олон улсын Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн өдөр"-г тохиолдуулан тусламж үйлчилгээ үзүүлэх сайн дурын ажлыг амжилттай зохион байгууллаа.

Бие Бялдар Сэргээн Засах Судлалын Монголын Нийгэмлэгийн 16 дахь Эрдмийн Чуулганыг “Цочмог үеийн сэргээн засах тусламж, үйлчилгээ ба өвдөлтийн менежмент” сэдвийн хүрээнд 2022 оны 12-р сарын 2-3нд зохион байгуулсан билээ. Энэ жилийн Эрдмийн чуулган 12-р сарын 3 буюу Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн олон улсын өдөртэй нэг өдөр тохиосон бөгөөд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд тусламж үйлчилгээ үзүүлэх сайн дурын ажлыг "Мөнгөн Гүүр Эмнэлэг" "Улсын Нэгдүгээр Төв Эмнэлэг , Улсын Хоёрдугаар Төв Эмнэлэг "-ийн Сэргээн Засах Эмчилгээний тасагтай хамтран зохион байгууллаа