blog

Биеийн жингийн индекс болон Fibroscan аппаратаар элэгний өөхжилт хатуурлыг ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ Lemon Spice хоолны фестиваль дээр тодорхойлон 10% хөнгөлөлттэй үзүүлэх