blog

"Мөнгөн Гүүр" эмнэлэг ээлжит нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хамт олноороо 2 дахь удаагаа цус хандивлах аянд нэгдэн 150 хүнд амьдрал бэлэглэлээ.

"Мөнгөн Гүүр" эмнэлэг ээлжит нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хамт олноороо 2

дахь удаагаа цус хандивлах аянд нэгдэн 150 хүнд амьдрал бэлэглэлээ.1 удаа өгсөн цус 3 хүнд амьдрал бэлэглэнэ