blog

НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ХҮРЭЭНД "МӨНГӨН ГҮҮР" эмнэлэг НЬ 2022.06.04 нд "Эх үрсийн баяр"-ыг тохиолдуулан хүүхдийн асрамжийн газрын хүүхдүүдэд үзлэг оношилгоо хийж туслалцаа үзүүлсэн

      НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ХҮРЭЭНД "МӨНГӨН ГҮҮР" эмнэлэг НЬ 2022.06.04 нд "Эх үрсийн баяр"-ыг тохиолдуулан хүүхдийн асрамжийн газрын хүүхдүүдэд үзлэг оношилгоо хийж туслалцаа үзүүлсэн.

0-18 насны 46 хүүхэд, 23, 24, 25, 26 насны хөгжлийн бэрхээлтэй 4 hvn, 19 дээш насны 19 нийт 67 хүнтэй асрамжийн газар