blog

MG VLOG #3 Хүлээн авах яаралтай түргэн тусламжийн тасагийн 24/7 үйл ажиллагаатай танилцаарай

Энэ линкээр орж бичлэгийг бүтэн үзнэ үү: 👇👇👇

https://www.youtube.com/watch?v=sbUny5sq9Io

Мөнгөнгүүр эмнэлэг нь 24 цагийн туршид 77-102-103 дуудлагаар эмнэлгийн яаралтай түргэн тусламж үзүүлэн, хүлээн авч ажиллаж байна.