blog

03/24 буюу "Дэлхийн сүрьеэгийн эсрэг тэмцэх" өдрийг тохиолдуулан үйлчлүүлэгчдэд сүрьеэ өвчний тухай ойлголт, дамжих зам, урьдчилан сэргийлэх тухай мэдээллийг хүргэж байна

03/24 буюу "Дэлхийн сүрьеэгийн эсрэг тэмцэх" өдрийг тохиолдуулан үйлчлүүлэгчдэд сүрьеэ өвчний тухай ойлголт, дамжих зам, урьдчилан сэргийлэх тухай мэдээллийг хүргэж байна.
Сүрьеэ өвчнөөс хамтдаа урьдчилан сэргийлье