Урьдчилан сэргийлэх үзлэг ба Сэргээн засах эмчилгээ