Үндэсний хөрөнгө оруулалттай "Мөнгөн Гүүр" эмнэлэг Урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн төв нээлээ