PODCAST : MRI, Компьютер томографи оношилгооны талаар та хэр мэдэх вэ❓