Мөнгөн гүүр эмнэлэг - Сувилагч тусгай мэргэжилтний баяр /mungunguur hospital/