ВЭБ САЙТЫН ШИНЭЧЛЭЛ ХИЙГДЭЖ БАЙНА...

Мөнгөн гүүр эмнэлэг - Сувилагч тусгай мэргэжилтний баяр /mungunguur hospital/