ВЭБ САЙТЫН ШИНЭЧЛЭЛ ХИЙГДЭЖ БАЙНА...

"Мөнгөн Гүүр" эмнэлэг Нийгмийн хариуцлага