ВЭБ САЙТЫН ШИНЭЧЛЭЛ ХИЙГДЭЖ БАЙНА...

“МӨНГӨН ГҮҮР” эмнэлгийн Ерөнхий мэс заслын тасгийн эмч Д.Сэргэлэн