Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжих "Ахиллес Монголиа 2018" марафон гүйлт