blog

Лабораторийн шинжилгээний хариуг E-Mongolia системээс авдаг боллоо.

Мөнгөнгүүр эмнэлэг лабораторийн шинжилгээг 24/7 цагийн хуваарьтай авдаг бөгөөд шинжилгээний хариуг E-Mongolia системээс мөн адил 24/7 авах боломжтой боллоо.

Та Эмнэлзүйн Нэгдсэн Лабораторид дараах шинжилгээнүүдийг өгөх боломжтой.

ЦУСНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ШИНЖИЛГЭЭ

# Улаан эсийн тунах хурд / СОЭ / 

# Цусны бүлэг, резус фактор / ABO /

ЦУСНЫ БҮЛЭГНЭЛТИЙН ШИНЖИЛГЭЭ

# Тромбины хугацаа / TT /

# Фибриноген / Fib /

# Протромбины хугацаа / PT /

# Зориуд идэвхжүүлсэн тробопластины / APPT /

ЭЛЭГНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА / БИОХИМИ

#Асат / AИST /

# Алат / ALT /

# Альбумин / ALB /

# Нийт уураг / T.Protein /

# Гаммаглутамилтрансфераза / GGT /

# Лактатдегидрогеназа / LDH /

БӨӨРНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА / БИОХИМИ

# Креатинин / Creatinine /

# Мочевен / BUN /

# Шээсний хүчил / UA /

ӨӨХ ТОСНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА / БИОХИМИ

# Холестерен / T.cholesterol /

# Трилицерид / TG /

# Их нягттай липопротейн / HDL /

# Бага нягттай липопротейн / LDL /

НОЙР БУЛЧИРХАЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА / БИОХИМИ

# Амилаза / Amylase /

# Сахар / Glucose /

# Липаза / Lipase /

# Шээсэнд амилаза / U-Amy /

САХАР 3 САРЫН ДУНДАЖ / HBA1C

ЭРДЭС / БИОХИМИ

# Төмөр / Fe /

# Кальци / Ca /

# Магни / Mg /

# ЭЛЕКТРОЛИТ / NA,K,CL

ЦӨСНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА / БИОХИМИ

# Билирубин нийт / T.Bill /

# Билирубин шууд / D.Bill /

# Шүлтлэг фосфотаза / ALP /

Эрүүл монгол иргэн - Эх орны баялаг

Цаг авах лавлах утас: 7708-0303
Хаяг: УБ хот, СХДүүрэг, 12-р хороо, 1-р хороолол Саппоро үйлчилгээний төвийн хойд талд, Энхтайваны өргөн чөлөө "МӨНГӨН ГҮҮР” ЭМНЭЛЭГ