blog

ӨВДӨГНИЙ ӨВДӨЛТ

Өвдөгний өвдөлт нь бүх насны хүмүүст элбэг тохиолддог. Зарим өвдөлтийг физик эмчилгээ, хөдөлгөөн хязгаарлалт болон эмийн эмчилгээгээр дарж болдог ч мэс засал эмчилгээ зайлшгүй тохиолдол цөөнгүй.