blog

Бүсэлхий ууц нурууны өвдөлт

Өвөрмөц бус өвдөлт- Тодорхой шалтгаангүй нуруу ууц, өгзөг хөл рүү дагаж өвдөнө. Өвдөлт тахимаас доош дамжихгүй.