Ганбат Номуундарь

ДОТ-ийн эрхлэгч
Боловсролын зэрэг:
  • Магистр