Ганбат Номуундарь

Дүрс оношилгооны тасгийн эрхлэгч
Боловсролын зэрэг:
  • Магистр
Шагнал:
  • ЭМЯ-ны жуух бичиг
  • Эрүүлийг хамгаалахын тэргүүний ажилтан