Жамбалдорж Соёлмаа

СЗУЭТ-ийн эрхлэгч
Мэргэжлийн зэрэг:
  • Тэргүүлэх
Боловсролын зэрэг:
  • Магистр
  • Клиникийн профессор