Болд Даваацэрэн

Дүрс оношилгооны эмч
Мэргэжлийн зэрэг:
  • Ахлах зэрэг
Шагнал:
  • ЭМЯ-ны жуух
  • ЭХТА